Marianne Verloop, Okkdordrecht Ritmische Gymnastiek