LS-895B Bolero Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-864 Turnadot (Burgundy/Eggplant) Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-866 Jazz (Hot Fuchsia) Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-8023 Neon Fuchsia Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-8029 Red/Coral Neon (Psycho Red) Shiny 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-8019B Neon Coral/DK.Pink Super Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-852 Berry (Hot Pink) Spandex Shiny 4-way Stretch

LS-902 Neon Pink Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-882 Baby Pink Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-882B Baby Pink-Bubblegum Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-855A Baia/Ocean Blue Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-883 Aria (Baby Bleu) Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

New

LS-883D Postcard ( Aqua Blue,Marine) Shiny 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-8011 Turquoise Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-8026 China Blue Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

Sold Out

LS-862 Pacific Blue Spandex Shiny 4-way Stretch

LS-8013T Tenerife (Blue) Shiny 4-way Stretch Lycra 544 Sumatra

LS-857A Blue Rebe (Kobalt/Royal) Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-857AB Navy/Blue Scuro Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-8021DK Cassiopea (Dark Blue-Purple) Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-8021 Purple B. Spandex Shiny 4-way Stretch

LS-859A Violetto-Purple Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-859 Grape (Concorde Lila/Purple) Spandex Shiny 4-way Stretch

LS-881 Provenza (Lavender) Shiny 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-8030A Alien (Purple/Violet) Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

New

LS-8033 Jam Shiny 4-way Stretch Lycra 544 Sumatra

New

LS-8034 Jewel Shiny 4-way Stretch Lycra 544 Sumatra

LS-8020 Magenta Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-8024 Seychelles (Mint) Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra

LS-8025 Versilia (Seafoam) Shiny Lycra® 4-way Stretch 544 Sumatra