LS-864 Turnadot (Burgundy/Eggplant) Shiny Lycra® (Italy)4-way Stretch

LS-866 Hot Fuchsia Shiny (Iltaly) Lycra® 4-way Stretch

LS-8023 Neon Fuchsia Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-8029 Red/Coral Neon Lycra® (Italy) Lycra Shiny 4-way Stretch

LS-8019B Neon Coral/DK.Pink Super Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-852 Berry (Hot Pink) Spandex Shiny 4-way Stretch

LS-902-0 Neon Pink Lycra® Shiny (Italy) 4-way Stretch

LS-882 Baby Pink Lycra® (Italy) Shiny 4-way Stretch

LS-882B Baby Pink-Bubblegum Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-883B Op=Op Baby Bleu Spandex Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-883A Baby Bleu/Aqua Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-855A Bahama/Ocean Blue Shiny Lycra® (Italy)4-way Stretch

New

LS-883 Aria (Baby Bleu) Lycra® (Italy) Shiny 4-way Stretch

LS-8011 Lycra® (Italy) Turquoise Shiny 4-way Stretch

LS-8026 Lycra® (Italy) China Blue Shiny 4-way Stretch

LS-862 Pacific Blue Spandex Shiny 4-way Stretch

LS-8013 Royal Shiny Spandex 4-way Stretch

US-8013B Op=Op Blue/Royal Shiny Lycra 4-way Stretch

US-8013C Op=Op Blue/Royal Shiny Lycra 4-way Stretch

LS-857A Lycra Blue Rebe (Kobalt/Royal) (Italy) Lycra® Shiny 4-way Stretch

LS-857AB Lycra Navy/Blue Scuro (Italy) Lycra® Shiny 4-way Stretch

LS-857B Dark Navy Bleu Shiny Spandex 4-way Stretch

LS-8021DK Lycra® (Italy) Cassiopea (Blue-Purple) 4-way Stretch

LS-859A Lycra® (Italy) Violetto-Purple 4-way Stretch

LS-859 Grape (Concorde Lila/Purple) Spandex Shiny 4-way Stretch